KURUCU AVUKAT

Avukat Merve Ursavaş

Avukat Arabulucu Merve URSAVAŞ

Kurucu Avukat

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş olup, Ankara Barosu’nda stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını almıştır.  Ankara Barosuna kayıtlı avukat olarak çalışmaktadır. 

Uzman avukat kadrosu ile birlikte Ursavaş Hukuk & Danışmanlık’da kurucu avukat olarak çalışmaya başlamıştır. 

Halen ekibi ile birlikte Avukat ve Arabulucu unvanlarıyla ofisinde birçok özel ve tüzel kişiye avukatlık ve hukuki danışmanlık ile ihtiyari arabuluculuk hizmeti vermeye devam etmektedir.

Trafik kazaları kaynaklı tazminat davaları, trafik kazası ceza davaları, tazminat hukuku ve sigorta hukuku alanında uzmanlığa sahiptir.

Sigorta Hukukunda ve Ticaret Hukukunda uzman arabulucu ünvanına sahiptir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’nda aktif sigorta hakemliği yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezinde de tahkim hakemliği yapmaktadır.